Rejestracja

Klinika Reumatologii

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

ul. Lwowska 60

35-001 Rzeszów

Telefon:

(17) 86-64-302

(17) 86-64-301

e-mail: info@pisr.rzeszow.pl

Zgody

8 + 7 =

DANE DO PŁATNOŚCI

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

Nr konta:

14 1240 2614 1111 0000 3961 5233

Z dopiskiem: „Imię Nazwisko, Konferencja Reumatologiczna 2019”

 


Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem: 20.09.2019 r