TEMATYKA SPOTKANIA

  • Postępy w diagnostyce i terapii RZS, SLE, APS, MIZS, SpA, zapaleń naczyń.
  • Rola zakażeń w patogenzie chorób reumatycznych. Znaczenie zakażeń EBV, CMV.
  • Postępowanie w reaktywnych zapaleniach stawów, antybiotykoterapia, leczenie modyfikujące, przypadki oporne.
  • Perspektywa zastosowania Kinaz JAK w chorobach reumatycznych.
  • Leczenie biologiczne a zakażenia wzw, jakość życia chorych leczonych lekami biologicznymi. Efekt placebo i nocebo.
  • Zakażenia wirusami hepatotropowymi w kontekście leczenia biologicznego.

PATRONI

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wojewoda Podkarpacki

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie